numero1.gif1 D.B.H


 1. Zenbaki arruntak
 2. Berreturak eta erroak
 3. Zatigarritasuna
 4. Zenbaki osoak
 5. Zenbaki hamartarrak
 6. Sistema Metriko Hamartarra
 7. Zatikiak
 8. Eragiketak zatikiekin
 9. Proportzionaltasuna eta ehunekoak
 10. Aljebra
 11. Zuzenak eta angeluak
 12. Irudi lauak eta espazialak
 13. Azalerak eta perimetroak
 14. Taulak eta grafikoak. Zoria